Dangerous substances
Prima pagina EU-OSHA logo
EU logo
Locuri de muncă sănătoase prin MANAGEMENTUL SUBSTANȚELOR PERICULOASE

Instrument electronic privind substanțele periculoase

Descoperiți și reduceți pericolele pentru securitate și sănătate asociate substanțelor și produselor chimice periculoase folosite la locurile de muncă din cadrul companiei dumneavoastră.

Puteți fie să începeți cu un chestionar foarte scurt (Pornire rapidă) cu șapte întrebări, fie să treceți imediat la chestionarul mai detaliat, cu 36 de întrebări. Dacă răspundeți la chestionarul lung, puteți să vă salvați răspunsurile pentru a continua mai târziu. După finalizarea chestionarului lung, puteți tipări un raport, „Ghidul meu privind produsele chimice”, care va conține răspunsurile dumneavoastră, o listă cu sarcini de îndeplinit și recomandări de măsuri și bune practici.

7 întrebări

Ghidul meu privind produsele chimice — Pornire rapidă

Vi se vor adresa șapte întrebări despre practicile dumneavoastră actuale în ceea ce privește substanțele și produsele chimice periculoase. Dacă sunt necesare îmbunătățiri, veți primi de îndată sfaturi și recomandări cu privire la ce aveți de făcut și la modul cel mai ușor și mai eficient posibil de a lua măsuri.

După ce terminați cele șapte întrebări, aveți opțiunea de a continua cu chestionarul mai lung. Acesta vă va ajuta să faceți o analiză mai precisă a regulilor care se aplică produselor chimice și substanțelor periculoase relevante. De asemenea, veți primi sfaturi și recomandări adaptate companiei dumneavoastră, cu privire la procedurile de manipulare în siguranță a produselor chimice și la măsurile care constituie bune practici.
36 de întrebări

Ghidul meu privind produsele chimice — Chestionar lung

Chestionarul lung vă va ajuta să faceți o analiză mai precisă a modului actual în care vă raportați la produsele chimice și la substanțele periculoase La final veți primi și un raport, intitulat „Ghidul meu privind produsele chimice”, care va conține răspunsurile dumneavoastră, o listă de sarcini de îndeplinit, recomandări și sfaturi. În acest raport, recomandările sunt adaptate nevoilor companiei sau locurilor de muncă de care răspundeți, fiind bazate pe răspunsurile dumneavoastră. Veți primi informații cu privire la procedurile și măsurile care constituie bune practici și care vă vor ajuta să creați un mediu de lucru sigur și sănătos.

Acest instrument electronic privind substanțele periculoase vă va oferi o imagine de ansamblu a pericolelor pentru securitate și sănătate asociate substanțelor și produselor chimice periculoase folosite la locurile de muncă din cadrul companiei dumneavoastră. Pe baza răspunsurilor pe care le veți oferi, veți primi sfaturi adaptate, aplicabile în mod specific companiei dumneavoastră, cu privire la modul de aplicare a măsurilor și a bunelor practici și la modul de respectare a regulilor și a reglementărilor relevante. Dacă veți lua măsurile recomandate, veți reduce în mod real riscurile cauzate de substanțele și produsele chimice periculoase de la locul de muncă.

EU-OSHA este foarte recunoscătoare organizației PREVENT din Suedia, precum și autoarei ghidului suedez KEMIGuiden, Ann-Beth Antonsson, pentru că ne-au pus la dispoziție ghidul respectiv ca punct de pornire pentru elaborarea instrumentului electronic al EU-OSHA privind substanțele periculoase.


Prevent logo