Om e-verktøyet | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Home EU-OSHA logo
EU logo
Gode arbeidsplasser HÅNDTERER FARLIGE STOFFER

Om e-verktøyet

E-verktøyet for farlige stoffer gir deg en oversikt over sikkerhets- og helsefarer knyttet til farlige stoffer og kjemiske produkter på arbeidssteder i din bedrift. Med utgangspunkt i svarene dine, får du skreddersydde, bedriftsspesifikke råd om hvordan du anvender god praksis og gjennomfører tiltak, og om hvordan du følger relevante lover og regler. Hvis du gjennomfører de tiltakene som anbefales, reduserer du effektivt risikoen ved farlige stoffer og kjemikalier på arbeidsplassen.


EU-OSHAs e-verktøy for farlige stoffer og kjemikalier skal være til hjelp for bedrifter, særlig de små og mellomstore (SMB-er) og bedrifter uten spesifikk kunnskap om disse problemstillingene, med håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen. Verktøyet har som mål å være et verktøy for god praksis, for å bevisstgjøre og gjøre det så enkelt som mulig for bedrifter og arbeidstakere å sjekke sin egen situasjon og treffe risikoreduserende tiltak.


Det er basert på et velimplementert nasjonalt verktøy, KEMIGuiden, fra arbeidslivspartenes organisasjon PREVENT i Sverige. EU-OSHA er svært takknemlig overfor PREVENT for å ha gjort dette verktøyet tilgjengelig og for å ha bidratt med sin kompetanse og erfaring i utviklingen av det.


E-verktøyet kan bidra til bedre sikkerhet og helse i bedriften og på arbeidsplassen. Svar på et spørsmålssett, så får du råd skreddersydd til din spesifikke situasjon. Hvis du gjennomfører de tiltakene for god praksis som verktøyet anbefaler, reduserer du risikoen knyttet til farlige stoffer og kjemikalier på arbeidsplassen. Verktøyet gir også informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for deg og hvordan du følger dem.