My Chemical Guide | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Home EU-OSHA logo
EU logo
Gode arbeidsplasser HÅNDTERER FARLIGE STOFFER

My Chemical Guide

 

Det lange spørreskjemaet gjør det mulig med en mer nøyaktig analyse av den nåværende situasjonen når det gjelder kjemikalier og farlige stoffer. Du vil også motta en rapport, ”Min kjemikalieveiledning”, som inneholder svarene dine, en sjekkliste med gjøremål, anbefalinger og råd. I denne rapporten er rådene skreddersydd for virksomheten på grunnlag av svarene du har gitt. Du blir informert om prosedyrer og tiltak som er god praksis som vil hjelpe deg å skape et sikkert og godt arbeidsmiljø.

spørsmål

 1. Farepiktogram
 2. Faresymbolene – dobbeltsjekk spørsmålet
 3. Produkter med brann- eller eksplosjonsfare
 4. Spesifikke kjemiske produkter og farlige stoffer
 5. Dannes det i produksjonen på arbeidsplassen farlige luftforurensende stoffer?
 6. Øyeskylleutstyr og nøddusj
 7. Gravide og ammende arbeidstakere
 8. Unge arbeidstakere
 9. Særlige utsatte arbeidstakere
 10. Spesifikke aktiviteter
 11. Importerer, blander, pakker om og distribuerer
 12. Spesifikke kjemiske stoffer – asbest
 13. Identifiser og kvitt deg med unødvendige kjemikalier
 14. Sikkerhetsdatablader
 15. Sikkerhetsdatablad – kvalitetskontroll
 16. Kunnskap og bevissthet om risiko og hvordan man arbeider trygt
 17. Kunnskap og bevissthet om risiko og hvordan man arbeider trygt – er kunnskapen og rutinene gode nok?
 18. Register
 19. Risikovurdering
 20. Risikovurdering – er det godt nok?
 21. Innkjøp
 22. Innkjøpsrutiner!
 23. Lagring
 24. Bruker dere stoffet eller kjemikaliet bare til de bruksområdene som er oppført på sikkerhetsdatabladet?
 25. Erstatning/substitusjon av farlige kjemikalier
 26. Erstatning/substitusjon – resultat
 27. Tekniske tiltak for å redusere utslippet av farlige stoffer i luften på arbeidsplassen
 28. Tekniske tiltak for å redusere utslippet av farlige stoffer i arbeidsatmosfæren på kollegaer sine arbeidssteder
 29. Personlig verneutstyr
 30. Personlig verneutstyr – kvalitetssjekk
 31. Skilt og merking – alltid tilgjengelig
 32. Sikkerhetstiltak: øyeskylleutstyr og/eller nøddusj
 33. Sikkerhetstiltak: øyeskylleutstyr og/eller nøddusj
 34. Arbeidsulykker og arbeidsrelatert sykdom og skader som involverer kjemiske produkter eller luftforurensning som er dannet i produksjonen.
 35. Rapportering av arbeidsulykker og arbeidsrelatert sykdom og skader som involverer kjemikalier eller luftforurensning dannet i produksjonen
 36. Oppfølging av arbeidsulykker og arbeidsrelatert sykdom involverer kjemiske produkter eller luftforurensning i arbeidsatmosfæren