Min kjemikalieveiledning | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Home EU-OSHA logo
EU logo
Gode arbeidsplasser HÅNDTERER FARLIGE STOFFER

Min kjemikalieveiledning

 

Sju spørsmål tar for seg din nåværende praksis når det gjelder farlige stoffer og kjemikalier. Hvis det er nødvendig med tiltak, får du umiddelbart tips om hva du må gjøre og hvordan du gjør det så enkelt og effektivt som mulig.

Når du har fullført de sju spørsmålene, kan du velge å fortsette med det lange spørreskjemaet. Dermed vil du få en mer nøyaktig analyse av reglene som gjelder de kjemikaliene og farlige stoffene som er aktuelle. Du får også tips og råd som er skreddersydd for virksomheten din, om prosedyrer for sikker håndtering av kjemikalier og tiltak som er god praksis.

spørsmål