Dangerous substances
Home EU-OSHA logo
EU logo
Gode arbeidsplasser HÅNDTERER FARLIGE STOFFER

E-verktøy for farlige stoffer

Identifiser og reduser helse- og sikkerhetsfarer knyttet til farlige stoffer og kjemikalier på arbeidssteder i virksomheten din.

Du kan enten begynne med et svært kort spørreskjema (Hurtigstart) med sju spørsmål, eller du kan gå direkte til et mer detaljert spørreskjema med 36 spørsmål. Hvis du bruker det lange spørreskjemaet, kan du lagre svarene dine og fortsette senere. Straks det lange spørreskjemaet er fylt ut, kan du skrive ut en rapport, ” Min kjemikalieveiledning”, som inneholder svarene dine, en gjøremålsliste og anbefalinger om god praksis og tiltak.

7 spørsmål

Min kjemikalieveiledning – kortversjon

Sju spørsmål tar for seg din nåværende praksis for farlige stoffer og kjemiske produkter. Hvis det er nødvendig med tiltak, får du umiddelbart tips og råd om hva du må gjøre og hvordan du gjør det så enkelt og effektivt som mulig.

Når du har fullført de sju spørsmålene, kan du velge å fortsette med det lange spørreskjemaet. Dermed vil du få en mer nøyaktig analyse av reglene som gjelder de kjemikaliene og farlige stoffene som er aktuelle. Du får også tips og råd som er skreddersydd for virksomheten din, om prosedyrer for sikker håndtering av kjemikalier og tiltak som er god praksis.
36 spørsmål

Min kjemikalieveiledning – langt spørreskjema

Det lange spørreskjemaet gjør det mulig med en mer nøyaktig analyse av den nåværende situasjonen når det gjelder kjemikalier og farlige stoffer. Du vil også motta en rapport, ”Min kjemikalieveiledning”, som inneholder svarene dine, en sjekkliste med gjøremål, anbefalinger og råd. I denne rapporten er rådene skreddersydd for virksomheten på grunnlag av svarene du har gitt. Du blir informert om prosedyrer og tiltak som er god praksis som vil hjelpe deg å skape et sikkert og godt arbeidsmiljø.

E-verktøyet for farlige stoffer gir deg en oversikt over helse- og sikkerhetsfarer knyttet til farlige stoffer og kjemikalier som finnes på arbeidssteder i din virksomhet. Med utgangspunkt i svarene dine får du skreddersydde, virksomhetsspesifikke råd om hvordan du anvender god praksis og gjennomfører tiltak, og om hvordan du følger relevante lover og regler. Hvis du gjennomfører de tiltakene som anbefales, reduserer du effektivt risikoen ved farlige stoffer og kjemiske produkter på arbeidsplassen.

EU-OSHA er svært takknemlig overfor PREVENT, Sverige, og forfatteren av den svenske KEMIGuiden, Ann-Beth Antonsson, for å ha tilbudt KEMIGuiden som grunnlag for utviklingen av EU-OSHAs e-verktøy for farlige stoffer.


Prevent logo