Teisinis pranešimas | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Home EU-OSHA logo
EU logo
Saugi darbo vieta. EFEKTYVUS PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ VALDYMAS

Teisinis pranešimas

Atsakomybės ribojimas

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra šią interneto svetainę administruoja siekdama supažindinti visuomenę su informacija apie agentūros veiklą ir kaip priemonę, leidžiančią pateikti informaciją apie darbuotojų saugą ir sveikatą. Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikta laiku. Gavę pranešimą apie pastebėtas klaidas, pasistengsime jas ištaisyti. Tačiau agentūra neprisiima jokių pareigų ar atsakomybės dėl šioje interneto svetainėje pateikiamos informacijos.

Ši informacija:

  • yra tik bendro pobūdžio ir jos nesiekiama pritaikyti prie specifinių kokio nors konkretaus fizinio ar juridinio asmens aplinkybių;
  • nebūtinai yra išsami, išbaigta, tiksli ar atnaujinta;
  • kartais yra susijusi su išorės interneto svetainėmis, kurių turinio agentūra negali kontroliuoti ir už kurias agentūra neprisiima jokios atsakomybės;
  • negali būti laikoma profesionalia ar teisine konsultacija (jeigu norite gauti konkretų patarimą, visada kreipkitės į tinkamos kvalifikacijos specialistą).

Mes siekiame užtikrinti, kad techninių trikdžių būtų kuo mažiau. Tačiau kai kurie mūsų svetainėje pateikti duomenys ar informacija galėjo būti parengti ar susisteminti rinkmenose ar naudojant formatus, kuriuose gali būti klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl šių problemų nesutriks svetainės veikimas ar neatsiras kitų nesklandumų. Agentūra neprisiima jokios atsakomybės už šias problemas, su kuriomis susiduriama naudojantis šia svetaine ar kitomis su ja susietomis išorės svetainėmis.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama apriboti agentūros atsakomybės už bet kokių reikalavimų, nustatytų galiojančioje nacionalinėje teisėje, pažeidimą ir panaikinti pareigų, kurias privaloma vykdyti pagal minėtą teisę.

Tekstą iš anglų kalbos išvertė Vertimo centras (CdT, Liuksemburgas).

Pranešimas apie autorių teises

© Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį, jeigu nenurodyta kitaip.
Kai tekstinės ir įvairialypės informacijos (garso, vaizdo informacijos, programinės įrangos ir t. t.) atgaminimui ar naudojimui būtina iš anksto gauti leidimą, tuo leidimu panaikinamas pirmiau minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

]]>