glossary | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Home EU-OSHA logo
EU logo
Saugi darbo vieta. EFEKTYVUS PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ VALDYMAS

Terminų žodynėlis

Kursyvu pateikti apibrėžimai paimti iš techninio, mokslinio ar medicininio standarto, teisės akto arba žinomos enciklopedijos. Įprastu šriftu pateikti apibrėžimai arba paaiškinimai parašyti nespecializuota kalba ir yra susiję pavojingų medžiagų naudojimo darbo vietoje aplinkybėmis.