Apie e.priemonę | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Home EU-OSHA logo
EU logo
Saugi darbo vieta. EFEKTYVUS PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ VALDYMAS

Apie e.priemonę

Šioje Pavojingų cheminių medžiagų e. priemonėje rasite pavojų saugai ir sveikatai, susijusių su jūsų įmonės darbo vietose esančiomis pavojingomis medžiagomis ir cheminiais produktais, apžvalgą. Remiantis jūsų pateikta informacija, jums bus pateikti įmonei pritaikyti patarimai, kaip remtis gerąja patirtimi bei taikyti priemones ir kaip laikytis atitinkamų taisyklių bei nuostatų. Jei imsitės rekomenduojamų veiksmų, savo darbo vietoje veiksmingai sumažinsite pavojingų medžiagų ir cheminių produktų keliamus pavojus.

Ši EU-OSHA pavojingų medžiagų ir cheminių produktų e. priemonė skirta padėti įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) bei įmonėms, kurių darbuotojai neturi specialių žinių šiais klausimais, valdyti pavojingas medžiagas darbo vietoje. Priemonę siekiama taikyti kaip gerąja patirtimi paremtą priemonę, padedančią didinti informuotumą ir sudarančią sąlygas įmonėms bei darbuotojams kuo paprasčiau patikrinti savo padėtį ir taikyti rizikos mažinimo priemones.

Ši priemonė yra pagrįsta Švedijoje socialinių partnerių organizacijos „PREVENT“ sėkmingai įgyvendinta nacionaline priemone „KEMIGuiden“. EU-OSHA yra labai dėkinga „PREVENT“ už tai, kad suteikė galimybę naudotis šia priemone ir savo kompetencija bei patirtimi prisidėjo prie jos kūrimo.

E. priemonė gali padėti gerint saugos ir sveikatos sąlygas jūsų įmonėje ir darbo vietose. Atsakykite į klausimus ir gausite patarimų, pritaikytų jūsų konkrečioms aplinkybėms. Taikydami priemonėje siūlomas gerosios patirties priemones, sumažinsite pavojus, susijusią su jūsų darbo vietoje naudojamomis pavojingomis medžiagomis ir cheminėmis medžiagomis. Priemonėje taip pat bus suteikta informacijos apie tai, kokie įstatymai ir teisės aktai jums taikomi ir kaip jais vadovautis.