Dangerous substances
Home EU-OSHA logo
EU logo
Saugi darbo vieta. EFEKTYVUS PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ VALDYMAS

Pavojingų cheminių medžiagų e. priemonė

Nustatykite ir sumažinkite su pavojingomis medžiagomis ir cheminiais produktais susijusius saugai ir sveikatai kylančius pavojus jūsų įmonės darbo vietose.

Galite pradėti nuo labai trumpo (greitos pradžios) klausimyno, kuriame yra septyni klausimai, arba iš karto pradėti nuo išsamesnio 36 klausimų klausimyno. Jei pasirinksite ilgąjį klausimyną, galėsite įrašyti savo atsakymus ir tęsti vėliau. Užpildę ilgąjį klausimyną, galėsite atsispausdinti „Mano cheminių medžiagų vadovo“ ataskaitą, kurioje bus pateikti jūsų atsakymai, darbų kontrolinis sąrašas ir gerąja patirtimi paremtos bei su priemonėmis susijusios rekomendacijos.

7 klausimai

Mano cheminių medžiagų vadovas. Greita pradžia

Septyni klausimai bus susiję su jūsų dabartine pavojingoms medžiagoms ir cheminiams produktams taikoma praktika. Jei bus reikalingi patobulinimai, jums nedelsiant bus pateikti patarimai bei pastabos, ką reikia daryti ir kaip tai atlikti kuo paprasčiau bei veiksmingiau.

Atsakę į septynis klausimus, galite pasirinkti toliau pildyti ilgesnį klausimyną. Tokiu būdu bus galima kruopščiau įvertinti atitinkamiems cheminiams produktams ir pavojingoms medžiagoms taikomas taisykles. Taip pat gausite jūsų įmonei pritaikytų patarimų bei pastabų apie saugaus cheminių medžiagų tvarkymo procedūras ir gerąja patirtimi paremtas priemones.
36 klausimai

Mano cheminių medžiagų vadovas. Ilgas klausimynas

Ilgas klausimynas leis kruopščiau įvertinti esamą situaciją, susijusią su atitinkamais cheminiais produktais ir pavojingomis medžiagomis. Taip pat gausite „Mano cheminių medžiagų vadovo“ ataskaitą, kurioje bus pateikti jūsų atsakymai, kontrolinis sąrašas, rekomendacijos ir patarimai. Šioje ataskaitoje patarimai bus pritaikyti jūsų įmonės arba darbo vietų poreikiams, atsižvelgiant į jūsų atsakymus. Būsite informuoti apie procedūras ir gerąja patirtimi paremtas priemones, kurios padės sukurti saugią ir sveiką darbo aplinką.

Šioje Pavojingų cheminių medžiagų e. priemonėje rasite pavojų saugai ir sveikatai, susijusių su jūsų įmonės darbo vietose esančiomis pavojingomis medžiagomis ir cheminiais produktais, apžvalgą. Remiantis jūsų pateikta informacija, jums bus pateikti įmonei pritaikyti patarimai, kaip remtis gerąja patirtimi bei taikyti priemones ir kaip laikytis atitinkamų taisyklių bei nuostatų. Jei imsitės rekomenduojamų veiksmų, savo darbo vietoje veiksmingai sumažinsite pavojingų medžiagų ir cheminių produktų keliamus pavojus.

EU-OSHA yra labai dėkinga Švedijos organizacijai „PREVENT“ ir Švedijos priemonės „KEMIGuiden“ kūrėjai Ann-Beth Antonsson už pateiktą „KEMIGuiden“, kuria remiantis buvo kuriama EU-OSHA pavojingų cheminių medžiagų e. priemonė.


Prevent logo