Efnavísirinn minn | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Home EU-OSHA logo
EU logo
Vinnuvernd er allra hagur ÁHÆTTUMAT EFNA Á VINNUSTAÐ

Efnavísirinn minn

 

Langi spurningalistinn gerir nákvæmari greiningu mögulega á núverandi aðstæðum þínum þegar kemur að efnavörum og hættulegum efnum. Þú færð einnig skýrsluna „Efnavísirinn minn“, sem inniheldur svör þín, gátlista, meðmæli og ráðleggingar. Í þessari skýrslu eru ráðleggingarnar sérsniðnar að þörfum fyrirtækis þíns eða vinnustaðar byggt á svörum þínum. Þú verður upplýst(ur) um vinnubrögð og góða starfshætti sem munu hjálpa þér að skapa öruggt og heilbrigt vinnuumhverfi.

Spurningar

 1. Hættumerki
 2. Hættumerki – tvítékkaðu á spurningunni
 3. Vörur með eld- eða sprengihættu
 4. Sérstakar efnavörur og hættuleg efni
 5. Myndast hættuleg efni sem menga andrúmsloftið á vinnustaðnum?
 6. Augnskol og neyðarsturta
 7. Þunguð eða með barn á brjósti
 8. Ungir starfsmenn
 9. Vernd sérstakra hópa starfsfólks
 10. Sérstök starfsemi
 11. Innflutningur, blöndun, umpökkun og dreifing
 12. Sérstakar efnavörur — asbest
 13. Að finna og farga ónauðsynlegum efnum
 14. Öryggisblöð
 15. Öryggisblöð — gæðastjórnun
 16. Þekking og vitund um áhættu og hvernig hægt er að vinna á öruggan hátt
 17. Þekking og vitund um áhættu og hvernig hægt er að vinna á öruggan hátt— er þekking og venjur nógu góðar?
 18. Skrá
 19. Áhættumat
 20. Áhættumat — er það nógu gott?
 21. Innkaup
 22. Innkaupavenjur!
 23. Geymsla
 24. Notarðu efni einungis fyrir þá notkun sem talin er upp á öryggisblöðunum?
 25. Útskipting hættulegra efna
 26. Útskipting - niðurstaða
 27. Tæknilegar ráðstafanir til að draga úr losun hættulegra efna í andrúmsloftið á vinnustaðnum
 28. Tæknilegar ráðstafanir til að draga úr losun hættulegra efna yfir á vinnusvæði samstarfsfélaga
 29. Persónuhlífar
 30. Persónuhlífðar – gæðakönnun
 31. Skilti og merkingar – alltaf tiltæk
 32. Öryggisráðstafanir: neyðaraugnskol og/eða neyðarsturta
 33. Öryggisráðstafanir: neyðar augnskol og/eða neyðarsturta — gæðastjórnun
 34. Vinnuslys og líkamstjón sem tengist efnum og loftmengun sem myndast við vinnslu.
 35. Tilkynningar á vinnuslysum og -líkamstjóni sem tengist efnum og loftmengun sem myndast við vinnslu
 36. Eftirfylgni með vinnuslysum og líkamstjónum sem tengjast efnum og loftmengun sem myndast við vinnslu