My Chemical Guide | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Avaleht EU-OSHA logo
EU logo
Tervislikud töökohad HALDAVAD OHTLIKKE AINEID

My Chemical Guide

 

Pikk küsimustik võimaldab teie praegust keemiatoodete ja ohtlike ainetega seotud olukorda täpsemalt analüüsida. Samuti saate aruande „Minu keemiliste ainete juhend“, mis sisaldab teie vastuseid, tegevuste kontrollnimekirja, soovitusi ja nõuandeid. Selle aruande nõuandeid on teie vastuste põhjal kohandatud teie ettevõtte või töökohtade vajadustega. Teid teavitatakse menetlustest ja heade tavade meetmetest, mis aitavad teil luua ohutu ja tervisliku töökeskkonna.

küsimust

 1. Ohupiktogrammid
 2. Ohusümbol(id) – topeltkontrolliküsimus
 3. Tule- või plahvatusohtlikud tooted
 4. Konkreetsed keemiatooted ja ohtlikud ained
 5. Kas teie töökohas tekivad õhku saastavad ohtlikud ained?
 6. Silmapesu ja avariidušš
 7. Rasedad või imetavad töötajad
 8. Noored töötajad
 9. Koht töötajarühmade konkreetse riikliku kaitse jaoks
 10. Konkreetsed tegevused
 11. Importimine, segamine, ümberpakendamine ja turustamine
 12. Konkreetsed keemilised ained – asbest
 13. Tuvastage ja kõrvaldage tarbetud kemikaalid
 14. Ohutuskaardid
 15. Ohutuskaart – kvaliteedikontroll
 16. Teadmised ja teadlikkus riskidest ja ohututest töövõtetest
 17. Teadmised ja teadlikkus riskidest ja ohututest töövõtetest – kas teadmised ja väljakujunenud tavad on piisavalt head?
 18. Register
 19. Riskihindamine
 20. Kas riskihindamine on piisavalt hea?
 21. Ostmine
 22. Ostmistavad!
 23. Ladustamine
 24. Kas kasutate ainet või keemiatoodet üksnes ohutuskaardil loetletud kasutusaladel?
 25. Ohtlike keemiatoodete väljavahetamine/ asendamine
 26. Väljavahetamine/ asendamine – tulemus
 27. Tehnilised meetmed ohtlike ainete õhku eraldumise vähendamiseks töökohas
 28. Tehnilised meetmed, et vähendada ohtlike ainete heidet kolleegide töökohtadesse
 29. Isikukaitsevahendid
 30. Isikukaitsevahendid – kvaliteedikontroll
 31. Märgid ja märgistus – alati saadaval
 32. Ohutusmeede: hädaolukorra silmapesukraan ja/või avariidušš
 33. Ohutusmeede: hädaolukorra silmapesukraan ja/või avariidušš – kvaliteedikontroll
 34. Keemiatoodete või tekkinud õhusaasteainetega seotud tööõnnetused ja vigastused.
 35. Keemiatoodete või tekkinud õhusaasteainetega seotud tööõnnetustest ja vigastustest teatamine
 36. Keemiatoodete või tekkinud õhusaasteainetega seotud tööõnnetuste ja vigastuste järelmeetmed