Dangerous substances
Avaleht EU-OSHA logo
EU logo
Tervislikud töökohad HALDAVAD OHTLIKKE AINEID

Ohtlike ainete e-vahend

Tuvastage teie ettevõtte töökohtades esinevate ohtlike ainete ja keemiatoodetega seotud ohutus- ja terviseohud ning vähendage neid.

Võite alustada kas väga lühikese (kiire alguse) küsimustikuga, kus on 7 küsimust, või alustada kohe üksikasjalikuma 36 küsimusega küsimustikuga. Kui valite pika küsimustiku, saate oma vastused salvestada ja hiljem jätkata. Kui olete pika küsimustiku lõpetanud, saate välja trükkida aruande („Minu keemiliste ainete juhend“), mis sisaldab teie vastuseid, tegevuste kontrollnimekirja ning heade tavade ja meetmete soovitusi.

7 küsimust

Minu keemiliste ainete juhend – kiire algus

7 küsimust on teie ohtlike ainete ja keemiatoodetega seotud praeguste tavade kohta. Kui on vaja parandusmeetmeid, saate kohe näpunäiteid ja nõu, mida tegema peate ja kuidas seda kõige lihtsamalt ja tõhusamalt teha.

Kui olete 7 küsimusele vastanud, võite soovi korral jätkata pikema küsimustikuga. See võimaldab analüüsida täpsemalt asjaomastele keemiatoodetele ja ohtlikele ainetele kohaldatavaid eeskirju. Samuti saate teie ettevõttele kohandatud näpunäiteid ja nõu kemikaalide ohutu käitlemise menetluste ja heade tavade meetmete kohta.
36 küsimust

„Minu keemiliste ainete juhend“ – pikk küsimustik

Pikk küsimustik võimaldab teie praegust keemiatoodete ja ohtlike ainetega seotud olukorda täpsemalt analüüsida. Samuti saate aruande „Minu keemiliste ainete juhend“, mis sisaldab teie vastuseid, tegevuste kontrollnimekirja, soovitusi ja nõuandeid. Selle aruande nõuandeid on teie vastuste põhjal kohandatud teie ettevõtte või töökohtade vajadustega. Teid teavitatakse menetlustest ja heade tavade meetmetest, mis aitavad teil luua ohutu ja tervisliku töökeskkonna.

See ohtlike ainete e-vahend annab ülevaate ohutus- ja terviseohtudest, mis kaasnevad ohtlike ainete ja keemiatoodetega teie ettevõtte töökohtades. Saate esitatud andmete põhjal kohandatud, ettevõttepõhist nõu, kuidas rakendada häid tavasid ja meetmeid ning kuidas järgida asjaomaseid eeskirju ja määruseid. Kui võtate soovitatud meetmed, vähendate oma töökohas tõhusalt ohtlikest ainetest ja keemiatoodetest tulenevaid riske.

EU-OSHA on väga tänulik Rootsi organisatsioonile PREVENT ja vahendi KEMIGuiden loojale Ann-Beth Antonssonile, kes võimaldasid kasutada KEMIGuidenit EU-OSHA ohtlike ainete e-vahendi arendamise alusena.


Prevent logo

Partners

The Estonian version of the e-tool was provided by TUT, Technical University of Tallinn