Visste du att...?

Kognitiva färdigheter, såsom intelligens, kunskap, språk och avancerad problemlösning kommer sannolikt att öka fram till 60 års ålder.
En människas biologiska åldrande är bara löst förknippat med hans eller hennes årsrelaterade ålder. Vissa 80-åringar har samma fysiska och psykiska kapacitet som 20-åringar.
Även om en del variationer i äldre människors hälsa beror på deras genetiska arv orsakas merparten av den fysiska och sociala miljön och hur denna påverkar personens möjligheter och hälsorelaterade beteende (matvanor, fysisk aktivitet, rökning, konsumtion av alkohol).
Vid 2060 kommer den snabbast växande delen av EU:s befolkning att vara de som är 80+.
Medellivslängden i Europa är för närvarande högst i Spanien (83,2 år), Italien (82,9 år) och på Cypern (82,5 år). Befolkningen på Malta kan räkna med god en hälsa större delen av livet (72, 7 år för kvinnor och 71,6 år för män.)
Antalet människor över 60 år världen över var 605 miljoner år 2000 och förväntas öka till 2 miljarder år 2050. Det är nästan lika mycket som Kinas, USA:s, Rysslands och Japans befolkningar tillsammans.
close
Källa
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.