Visste du att...?

Yngre arbetstagare löper större olycksrisk, men äldre arbetstagare är mer benägna att drabbas av allvarliga skador eller dödsolyckor.
År 2014 var andelen arbetstagare mellan 55 och 64 år i EU som störst i Sverige (74,0%), följt av Tyskland (65,5%) och Estland (64%).
Inom 50 år förväntas antalet arbetstagare i Europa minska med nästan 42 miljoner (vilket motsvarar nästan hela Spaniens befolkning).
Det svåraste att hantera för arbetstagare över 55 år i Europa är uteslutning från fortbildning, stereotypa fördomar från yngre medarbetare och bristen på möjligheter att gradvis gå i pension.
Nästan 1 av 5 arbetstagare över 50 år tror att han eller hon inte kommer att kunna utföra samma arbetsuppgifter vid 60 års ålder.
Över 60% av alla människor över 50 år känner sig piggare än någonsin.
close
Källa
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.