Hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar
En flerspråkig e-guide om att hantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för en åldrande arbetskraft
Start tour
Hur fungerar den här e-guiden?
Välj profil:
I am a employer
Jag är arbetsgivare
I am a worker
Jag är arbetstagare
I am a HR Manager
Jag är personalansvarig
I am an OSH Professional
Jag är arbetsmiljöspecialist
Close tour
Det här är en kort handledning för att hjälpa dig att navigera på webbplatsen.
Är du arbetsgivare, arbetstagare, personalansvarig eller arbetsmiljöspecialist?
På den här sidan kan du välja profil.

Om den här e-guiden

close

Välkommen!

Andelen äldre människor av Europas befolkning blir allt större, människor måste arbeta längre och medelåldern för arbetstagarna stiger. Därför är det viktigt att:

  • Skapa en sund och säker arbetsmiljö för anställda i alla åldrar
  • Säkerställa att människor kan fullfölja sin karriär med god hälsa.

Den här e-guiden innehåller exempel, tips och praktisk information om åldrande arbetskraft och vilka möjligheter det för med sig. Den visar också hur åldersrelaterade utmaningar kan hanteras på arbetsplatsen.

Innehållet i e-guiden har speciellt utformats för fyra olika målgrupper: arbetsgivare, arbetstagare, personalansvariga och arbetsmiljöspecialister (inklusive, med tanke på e-guidens syfte, arbetstagarrepresentanter, skyddsombud och arbetsmiljöinspektörer). Det är möjligt att växla mellan olika profiler i e-guiden.

HOPPA ÖVER
Nästa »
Welcome to the e-guide on'Healthy Workplaces for all Ages'!
Det här är en kort handledning för att hjälpa dig att navigera på webbplatsen.
First of all, you have to select your country (and language).
HOPPA ÖVER
Nästa »
Är du arbetsgivare, arbetstagare, personalansvarig eller arbetsmiljöspecialist?Select your profile to access to your specific content.
HOPPA ÖVER
Nästa »
The e-guide is based around four themes.By clicking on ‘+’ you can learn more about the topics addressed in each theme, and by clicking on ‘read’ you will enter a theme.
HOPPA ÖVER
Nästa »
Check out 'Good practices' and 'Other Resources' on the menu and text your knowledge by clicking on 'Quiz' or 'Did you know...' to read some interesting facts.
START
Här slutar rundturen, vi hoppas att du kommer att uppskatta den här e-guiden!