Program för age management

Tillbaka
Program för age management
Program för age management

Med programmet infördes individuell karriärplanering och prestationsutvärderingar med anställda över 55 år för att identifiera deras behov. Äldre och yngre arbetstagare fick delta i  kunskapsöverföringsprogram för att höja den allmänna sakkunskapsnivån på arbetsplatsen. Ledningen utbildades i age management av en extern arbetsmiljöspecialist som också gav stöd till de äldre arbetstagarna och diskuterade arbetsrelaterade hälsoproblem med dem. 

Programmet fungerade eftersom det behandlade de äldre arbetstagarnas problem från olika vinklar - deras fortbildningsbehov, farorna de var utsatta för, det stöd de behövde. Framför allt visade det fördelen med att ha äldre arbetstagare genom att framhäva deras erfarenhet. Programmet resulterade i en sänkning av sjukfrånvaron med 50% samt att äldre anställda kunde arbeta längre vilket innebar en gradvis ökning av pensionsålder. 

Läs mer