Mentorprogram

Tillbaka
Mentorprogram
Mentorprogram

Företaget tillsatte en arbetsgrupp för att utveckla en jämlikhetshetskultur, huvudsaklingen baserad på ett mentorprogram. Genom att främja jämlikheten mellan de anställda, säkerställde mentorprogrammet och kunskapsöverföringen att de yngre arbetstagarna värdesatte sina äldre kollegors yrkeserfarenhet. Därför inkluderades och uppmuntrades arbetstagare i alla åldrar och nivåer att dela all kunskap, inklusive "outtalad kunskap" som förvärvats med lång erfarenhet. Alla som ingick i mentorprogrammet avstämde regelbundet med företagsledningen för att se till att programmet uppfyllde förväntningarna. Den öppna kommunikationen var särskilt viktig för att förbättra de anställdas moral och uppskattning av varandras färdigheter och roller.

Med hjälp av detta program fick de äldre arbetstagarna bättre självkänsla tillsammans med sina yngre kollegor och ökad förståelse för varför vissa arbetsuppgifter fördelades med tanke på fysisk kapacitet. Viktigast var att införandet av flexibel arbetstid för arbetstagare över 55 år inte medförde en negativ arbetsstämning. De yngre arbetstagarna kände att de lärde sig praktiska färdigheter av sina äldre kollegor vilket gjorde dem mer effektiva och gav dem en bättre balans mellan arbetsliv och fritid. Kunskapsförbättringen i företaget resulterade i ökad intern mobilitet (nya jobbroller och nytt ansvar), förbättrade möjligheten att behålla arbetstagare och säkerställde en kontinuerlig produktion.

Läs mer