Holistiska åldersrelaterade program

Tillbaka
Holistiska åldersrelaterade program
Holistiska åldersrelaterade program

Företaget koncentrerade sig på frågor om åldrande arbetskraft och genomförde samtidigt förbättringar för alla arbetstagare. Förutom komplettering av allmänna arbetsmiljöinsatser, som t.ex. regelbunden riskbedömning, inrättandet av en hälsokommité och erbjudandet av förebyggande läkarundersökningar till alla anställda, fokuserade företaget särskilt på faror och anpassningar för äldre arbetstagare. Samtidigt infördes hälsofrämjande åtgärder som t.ex. hälsosamtal, servering av en balanserad kost i personalmatsalen samt sjukgymnaster för alla som hade rygg- eller muskelbesvär. 

Företaget uppnådde målsättningen "noll olyckor". I december 2013 kunde man rapportera fyra år utan förlust av produktionstid p.g.a. skada. Företaget utökade sedan programmet till hela produktionskedjan. 

Läs mer