Hälsofrämjande program för arbetstagare i alla åldrar

Tillbaka
Hälsofrämjande program för arbetstagare i alla åldrar
Hälsofrämjande program för arbetstagare i alla åldrar

Företaget utformade ett program med fokus på nyckelfaktorer som kost, fysisk aktivitet och stress. Det var viktigt att programmet skulle vara flexibelt för att passa så många arbetstagare som möjligt. Samtal och hälsokontroller välkomnades av äldre arbetstagare medan deras yngre kollegor föredrog att delta via hjälpmedel och appar för att följa sina mat- och träningsvanor.

Programmet lyckades i hög grad öka medvetenheten om en sund livsstil och förbättra de anställdas fysiska kondition vilket även innebar minskad stress. Tydliga, mätbara målsättningar för både individen och varje arbetsplats sattes upp samtidigt som man införde sund konkurrens!

Läs mer