God praxis

Läs mer
Dela
En detaljhandlare hade över 600 anställda varav 20% var över 57 år. Produktionslinjen krävde en avancerad uppgiftsspecialisering, vilket innebar att det skulle bli dyrt att rekrytera och lära upp nya anställda. För att säkerställa en kontinuerlig produktion och reducera medarbetaromsättningen samt undvika förlusten av värdefull sakkunskap och erfarenhet, införde företaget ett mentorprogram.
En syfabrik med 3000 anställda fick klagomål från arbetstagarna om arbetet och arbetsvillkoren. Arbetet bestod av upprepade rörelser och orsakade ansträngda ögon man var även utsatt för ständigt förekommande buller och vibrationer. På grund av detta sjönk kvaliteten på slutprodukten vilket i sin tur resulterade i klagomål från kunderna. Företaget beslöt att lösa problemen genom att förbättra arbetsmiljön.
Ett mindre företag inom takläggningsbranschen hade ett stort antal fysiska hälsoproblem på grund av det tunga utomhusarbetet. Med en åldrande arbetskraft och det faktum att skador och långvariga belastningsbesvär resluterade i att tre av tio anställda regelbundet var sjukskrivna, insåg företagsledningen att problemet måste lösas.
Större delen av personalen som jobbade på ett måleriföretag var över 55 år. Sjukfrånvaron var hög och personalen gick tidigt i pension vilket resulterade i personalbrist. Företagsledningen insåg att man behövde införa ett program för age management för att stödja de äldre arbetstagarna.
  • Inga fler resultat