Yrkesinriktad rehabilitering

Målsättningen med yrkesinriktad (eller arbetsrelaterad) rehabilitering är att hjälpa människor med fysiska och psykiska besvär eller funktionshinder att överkomma svårigheter att få tillträde till, bibehålla eller återgå till sitt arbete eller någon annan väsentlig sysselsättning.