Stillasittande arbete

Stillasittande arbete är benämningen på arbete som karaktäriseras av minimala rörelser och låg energiförbrukning. Stillasittande arbete kräver ofta att den anställda sitter ned under lång tid.

Social ålder

Social ålder är benämningen på kulturella och samhällsrelaterade förväntningar på hur människor ska uppföra sig vid en viss ålder. Det är en uppskattning av personens kapacitet i sociala situationer enligt normal standard.