Kroniska sjukdomar

De flesta kroniska sjukdomar i Europa är icke smittsamma och kan inte överföras människor emellan. De är långvariga och utvecklas oftast långsamt.  De fyra vanligaste typerna av icke smittsamma sjukdomar är hjärt- och kärlsjukdomar (t.ex. hjärtinfarkt), cancer, kroniska andningssjukdomar (t.ex. astma) samt diabetes. (Source)

Kronologisk ålder

Kronologisk ålder är en människas ålder uppmätt i enheter (vanligtvis år) från födseln till ett angivet datum.