Hållbart arbete

Hållbart arbete livet igenom innebär stödjande arbets- och livsvilllkor som medför att människor engagerar sig och stannar på arbetsplatsen under ett utökat arbetsliv. Dessa förhållanden möjliggör en matchning mellan arbete och de individuella omständigheter som ständigt förändras under livets gång och bör utvecklas med hjälp av handlingsprogram och lösningar både på och utanför arbetet.  (Source)

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen innebär att arbetsgivare, anställda och samhället tillsammans anstränger sig för att förbättra människors hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Det kan uppnås genom att: (1) förbättra arbetsorganisationen och arbetsmiljön (2) uppmuntra aktivt deltagande; och (3) uppmuntra personlig utveckling. (Source)