Återgång till arbetet

Återgång till arbetet är ett begrepp som omfattar alla procedurer och initiativ som eftersträvar och underlättar en återgång till arbetsplatsen för personer som drabbats av en nedsatt arbetskapacitet och arbetsfunktion, beroende antingen på invaliditet, sjukdom eller åldrande.