Anpassade arbetsvillkor

Tillbaka
Anpassade arbetsvillkor
Anpassade arbetsvillkor

Problemen identifierades genom bedömning av de individuella arbetsstationerna och arbetsorganisationen. Företaget anlitade också en extern konsult som gjorde observationer på arbetsplatsen och föreslog bättre arbetsmetoder. Arbetsgivaren investerade i nya, tystare maskiner och bättre belysning. Arbetsorganisationen förbättrades för att minska den fysiska ansträngningen. 

Inte nog med att frånvarosiffrorna sjönk, produkternas utförande och kvalitet optimerades tack vare den förbättrade belysningen och klagomålen från anställda och kunder sjönk med 70%.

Läs mer