2: Hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar

2
Hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar
 

Åldrande och hälsosam arbetsmiljö

Rätten till en säker och hälsosam arbetsmiljö

Det är din rättighet att arbeta på en säker och hälsosam arbetsplats utan att utsättas för diskriminering på grund av ålder, kön eller funktionshinder (läs mer). Den svenska lagstiftningen gör ingen skillnad på arbetstagare i olika ålderskategorier. Det finns flera lagar i Sverige som berör såväl arbetsgivare som arbetstagare, ett exempel är Lag (1982:80) om anställningsskydd. Enligt svensk lag är det din arbetsgivares plikt att utvärdera säkerhets- och hälsorisker samt - om det visar sig nödvändigt - att anpassa arbetet till individen genom att ta hänsyn till hans eller hennes ändrade förmågor. 

Det innebär att de förändringar i den funktionella prestationsförmågan som är förknippade med åldrande bör ingå i riskbedömningen och lösas genom åtgärder på arbetsplatsen.

Åldrande och riskbedömning 

Följande risker kräver särskild uppmärksamhet i förhållande till åldersrelaterade förändringar i den funktionella prestationsförmågan: 

  • Ergonomiska risker som t.ex. upprepade rörelser, manuell hantering, opraktiska/obekväma/statiska ställningar;
  • Skiftarbete;
  • Varm, kall eller högljudd/bullrig arbetsmiljö, vibrationer samt
  • Arbete på hög höjd.

Lär dig mer om riskbedömning här.

Arbetsplats anpassningar

Utifrån riskbedömningens resultat kan justeringar av arbetsplatsen komma att behövas för att arbetsuppgifterna bättre ska motsvara förändringar i kapacitet och hälsotillstånd.

Anpassningarna kan bestå av:

  • Anpassning av befintlig utrustning eller tillhandahållande av ny utrustning för att eliminera eller minska manuell hantering, repetitiva och tunga rörelser, obekväma ställningar;
  • Reglerbara arbetsstationer som passar alla användare i olika åldrar som manövrerar dem;
  • Regelbundet förnyade arbetsuppgifter (arbetsrotation);
  • Automatisering av rutinmässiga eller monotona arbetsuppgifter;
  • Ändring av arbetsschema och 
  • Justering av belysningen.

Här (modul för arbetsmiljöspecialister) kan du läsa mer om hur åldersrelaterade förändringar kan påverka arbetstagarens funktionella prestationsförmåga och hur det kan lösas på arbetet.

Hur kan jag bidra till att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö (Nästa avsnitt)