1: Staranje in delo

1
Staranje in delo
 

Zakaj je staranje pomembno za delo?

Ljudje v Evropi se starajo

Evropska populacija se stara: delež starejših raste hitreje kot mlajše starostne skupine. Do leta 2080 bo skoraj dvakrat toliko ljudi, starih 65 let in več, kot jih je danes, in predstavljali bodo eno tretjino evropske populacije.  

Na naslednjem grafu je prikazano povečanje povprečne starosti v zadnjih desetletjih in tako naj bi se tudi nadaljevalo. 

Srednja starost (mediana): EU povprečje med 1960 in 2060

Staranje populacije je tesno povezano s staranjem delovne sile. Na trg dela prihaja manj mladih ljudi, delež starejših (od 55 do 64 let) na delovnem mestu pa narašča.

Starostna struktura delovno aktivne populacije  (1990-2060) 

Zaradi vedno večjega deleža »starejših delavcev« je razmišljanje o staranju na delovnem mestu vedno večjega pomena in zelo pomembno je razumevanje odnosa med delom in starostjo. V preteklih letih je več držav dvignilo upokojitveno starost in zdaj iščejo načine, kako bi ljudem pomagali, da bi čim dlje delali. Vedno več ljudi bo moralo delati do poznih let, zato je ohranjanje zdravja na delovnem mestu pomembno bolj kot kadar koli prej.

Preberite več o staranju (naslednji razdelek)