1: Staranje in delo

1
Staranje in delo

Viri

Eurofound, Prve ugotovitve: Šesta evropska raziskava o delovnih pogojih, 2015. (URL)

EurofoundFoundation Findings: Work preferences after 50, 2014. (URL)

EU-OSHAUpravljanje varnosti in zdravja pri delu glede na staranje delovne sile. (URL)

T PustovrhVplivi novih tehnologij na spreminjanje delovnega okolja in zaposlenih, 2015. (URL)

T Pustovrh(Zlo)raba farmakoloških učinkovin za krepitev kognitivnih sposobnosti, 2015. (URL)

D NolimalRazsežnost problema depresije na delovnem mestu, 2015. (URL)

D NolimalPrepoznavanje depresij na delovnem mestu: znaki in dejavniki tveganja, 2015. (URL)

ENWHP, Promoting healthy work for workers with chronic illness: A guide to good practice, 2012. (URL)

ENWHP, Healthy Work in an Ageing Europe - Strategies and Instruments for Prolonging Working Life, 2006. (URL

EU-OSHA, European Parliament pilot project ‘Safer and Healthier work at any age’, Safer and healthier work at any age - Research review on ageing and OSH, 2016. (URL)

EU-OSHA, European Parliament pilot project ‘Safer and Healthier work at any age’, Research review on rehabilitation and return to work, 2016. (URL)

EU-OSHA, European Parliament pilot project ‘Safer and Healthier work at any age’, Rehabilitation and return to work: an analysis of EU and Member State systems and programmes, 2016. (URL)

Eurofound, 5th European Working Conditions Survey - overview report, 2012. (URL)

EuroHealthNet, webpage: Steps to Healthy Ageing. (URL

European Commission, DG Research and Innovation, Population ageing in Europe: facts, implications and policies, 2014. (URL

European Parliament, Occupational Health and Safety Risks for the Most Vulnerable Workers, 2011. (URL

Eurostat, webpage: Population Structure and Ageing, 2015. (URL

Rechel et al.Ageing in the European Union, The Lancet, The Lancet series on Europe, 2013. (URL)

Swedish National Institute of Public Health et al., Healthy Ageing – A Challenge for Europe, 2007. (URL)

WHO, web page: Risk factors of ill health among older people. (URL)  

WHO, Fact sheet on physical activity, 2015. (URL

WHO, Preventing chronic diseases designing and implementing effective policy. (URL)