2: Zdravo delovno okolje za vse starosti

2
Zdravo delovno okolje za vse starosti
 

Staranje ter varnost in zdravje pri delu

Pravica do varnega in zdravega delovnega okolja

Vaša pravica je, da lahko delate na zdravem in varnem delovnem mestu brez diskriminacije na podlagi starosti, spola ali invalidnosti (preberite več). Vaš delodajalec je pravno zavezan (Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11) k ocenjevanju varnostnih in zdravstvenih tveganj in po potrebi prilagoditi delo posamezniku, ob tem pa upoštevati spremembe njegovih zmožnosti. 

To pomeni, da je treba nekatere spremembe funkcionalnih zmožnosti, povezanih s starostjo, upoštevati pri oceni tveganja in jih nasloviti s korektivnimi ukrepi na delovnem mestu. 

Staranje in ocena tveganja 

Med drugim je treba posebej upoštevati naslednja tveganja, ki so povezana s spremembami funkcionalnih zmožnosti zaradi starosti:

  • ergonomska tveganja, kot so ponavljajoči se gibi, ročno premeščanje, prisilna oz. neudobna drža telesa in statična drža telesa;
  • delo v izmenah;
  • vroče, hladno ali hrupno delovno okolje, vibracije in
  • delo na višini. 

Več o oceni tveganja najdete tukaj

Prilagoditve na delovnem mestu

Na podlagi rezultatov ocene tveganja bodo morda potrebne prilagoditve delovnega mesta, da bodo zahteve dela bolje usklajene s spreminjajočimi se zmožnostmi in zdravstvenim stanjem.

Med primere prilagoditev spadajo:

  • prilagoditev obstoječe opreme ali zagotovitev nove opreme, da se prepreči ali zmanjša ročno premeščanje, ponavljajoči se gibi ali uporaba fizične sile, prisilna drža telesa;
  • zagotovitev nastavljivih delovnih mest, ki so primerna za uporabnike vseh starosti;
  • redna sprememba nalog (rotacija nalog);
  • avtomatizacija rutinskih ali monotonih nalog;
  • sprememba vzorcev izmen in
  • prilagajanje svetlobe.

Tukaj (modul za strokovnjake s področja varnosti in zdravja pri delu) lahko preberete več o tem, kako lahko s starostjo povezane spremembe vplivajo na funkcionalne zmožnosti delavca in kako se je mogoče te težave lotiti na delovnem mestu.

Kako lahko pomagam pri ustvarjanju varnega in zdravega delovnega mesta? (naslednji razdelek)