Zdravo delovno okolje za vse starosti
Večjezični e-priročnik o upravljanju varnosti in zdravja pri delu za starajočo se delovno silo
Start tour
Kako deluje ta e-priročnik?
Prosimo izberite svoj profil:
I am a employer
Jaz sem delodajalec
I am a worker
Jaz sem delavec
I am a HR Manager
Jaz sem vodja oddelka za človeške vire
I am an OSH Professional
Jaz sem strokovnjak s področja varnosti in zdravja pri delu
Close tour
Tukaj so kratka navodila, ki vam bodo pomagala pri navigaciji po tej spletni strani.
Ste delodajalec, delavec, vodja oddelka za človeške vire ali strokovnjak s področja varnosti in zdravja pri delu?
Na tej strani lahko izberete svoj profil.

O tem e-priročniku.

close

Dobrodošli!

Delež starejših ljudi v populaciji narašča po celi Evropi, ljudje morajo delati dlje in povprečna starost delavcev se zvišuje. Zato je pomembno:

  • ustvariti varna in zdrava delovna mesta za vse starosti,
  • zagotoviti, da bodo lahko starejši delavci zdravi zaključili svojo poklicno kariero.

Ta e-priročnik vsebuje praktične informacije, nasvete in primere, povezane s staranjem delovne sile in priložnostmi, ki jih staranje prinaša. Prikazano je tudi, kako se lahko s starostjo povezani izzivi rešujejo na delovnem mestu.

Vsebina e-priročnika je prilagojena štirim različnim ciljnim skupinam: delodajalcem, delavcem, vodilnim na področju človeških virov in strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu (za namene tega e-priročnika tudi predstavnikom delavcev, predstavnikom na področju varnosti in zdravja pri delu ter inšpektorjem za delo). V celotnem e-priročniku je mogoče preklapljati med profili.

PRESKOČI
Naprej »
Welcome to the e-guide on'Healthy Workplaces for all Ages'!
Tukaj so kratka navodila, ki vam bodo pomagala pri navigaciji po tej spletni strani.
First of all, you have to select your country (and language).
PRESKOČI
Naprej »
Ste delodajalec, delavec, vodja oddelka za človeške vire ali strokovnjak s področja varnosti in zdravja pri delu?Select your profile to access to your specific content.
PRESKOČI
Naprej »
The e-guide is based around four themes.By clicking on ‘+’ you can learn more about the topics addressed in each theme, and by clicking on ‘read’ you will enter a theme.
PRESKOČI
Naprej »
Check out 'Good practices' and 'Other Resources' on the menu and text your knowledge by clicking on 'Quiz' or 'Did you know...' to read some interesting facts.
START
This is the end of the short tutorial; we hope will enjoy reading this e-guide!