Razvoj prilagojenih, posameznih načrtov

Nazaj
Razvoj prilagojenih, posameznih načrtov
Razvoj prilagojenih, posameznih načrtov

Program je bil usmerjen zlasti v delavce, starejše od 50 let, in delavce, ki so bili pogosto odsotni oz. ki so bili odsotni za dalj časa. Delavci, ki so se javili za sodelovanje, so se udeležili poglobljene razprave z nadrejenim (z uporabo posebej razvitih predlog), da bi ugotovili dobre in slabe vidike svoje vloge. Skupaj z oddelkom za človeške vire so razvili nove opise vlog, ki so bolj ustrezali njihovim sposobnostim in deležni so bili usposabljanja na delovnem mestu. Delavci, ki jim je odgovarjal socialni vidik njihove vloge, so na primer prevzeli vloge za stik s strankami, ostali pa so se osredotočili na načrtovanje ali varnost. 

Pet od šestih zaposlenih, ki so se udeležili programa, se je vrnilo na delo v novi vlogi, ki so jo razvili v sodelovanju z oddelkom za človeške vire. Poleg tega se je stopnja odsotnosti delavcev zmanjšala za 48 %. Ker so se zaposleni osredotočili na tiste vidike delovnih mest, ki so jim odgovarjali, se je splošna motiviranost delavcev občutno izboljšala, posledično pa tudi izkušnje strank.

Preberite več