Obvladovanje psihosocialnih tveganj

Nazaj
Obvladovanje psihosocialnih tveganj
Obvladovanje psihosocialnih tveganj

V podjetju so se zato odločili, da razvijejo program, ki nosi moto »Zdravi – Zadovoljni – Zavzeti« z namenom doseganja dolgoročnih izboljšav na področju zdravja, zadovoljstva in entuziazma vsakega zaposlenega, vključno z obvladovanjem psihosocialnih tveganj. V okviru tega programa so po vseh regionalnih enotah podjetja potekale številne aktivnosti, predavanja in ukrepi za varovanje in krepitev zdravja, varno in zdravo delovno okolje in dobre medsebojne odnose. Kar nekaj ukrepov pa je bilo namenjenih tudi vodstvu kot npr. »šola za voditelje«, treningi za voditelje, vključno z generalnimi direktorji,  konference za voditelje z namenom izboljšanja komunikacije in prenosa informacij ter priročnik za voditelje z najpomembnejšimi nalogami, ki naj bi jih vsi vodje izvajali. Zaposlenim je na voljo tudi psiholog, ki ponuja svetovanje, še posebej v primerih travmatičnih dogodkov, povezanih z delom, kot so grožnje, napadi ali ropi. Za varovanje dostojanstva vseh delavcev pri delu je vedno na voljo »zaupnik«, ki sprejema pritožbe glede konfliktov in nezaželenega (sovražnega, ustrahovalnega oz. škodljivega) obnašanja na delovnem mestu. Temu sledi mediacija z usposobljeno osebo, v bolj resnih primerih pa ocena odbora. 

Program inovativnih pristopov k obvladovanju psihosocialnih tveganj je nastal s skupnim sodelovanjem vodstva in strokovnih delavcev s področja upravljanja s človeškimi viri. Pozitivni rezultati programa se odražajo v večjem zadovoljstvu in entuziazmu zaposlenih, večjem sodelovanju med enotami, oddelki in storitvami in manjšem številu nezgod pri delu in stopnji absentizma med zaposlenimi.