Obravnava telesnega zdravja

Nazaj
Obravnava telesnega zdravja
Obravnava telesnega zdravja

V program so bili vključeni vsi delavci v vseh oddelkih, tako rudarji kot administrativni delavci. Eden od elementov programa je bilo posvetovanje/razprava z delavci, ki so se vrnili po bolniški odsotnosti. Z razpravo so želeli bolje razumeti z delom povezane vzroke za bolniško odsotnost in s kakšnimi spremembami bi lahko izboljšali delovne razmere. Podjetje je uvedlo tako ergonomske in psihološke spremembe na delovnem mestu, usposabljanje, inštruiranje in nadzor kot tudi preventivne zdravstvene preglede, preventivne dopuste, kratke premore in športne dejavnosti. 

Ta program je izboljšal preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni, zlasti kostno-mišičnih obolenj. Zmanjšal je tudi stopnjo absentizma in število poškodb.

Preberite več