4: Vrnitev na delo

4
Vrnitev na delo
 

Kako mi lahko delo pomaga pri okrevanju?

Delo je lahko v pomoč pri okrevanju 

Če okrevate po zdravstvenih težavah ali poškodbi, je lahko za vas koristno, da se na delo vrnete takoj, ko ste fizično sposobni in je to varno. Delo je lahko terapevtsko in vam lahko pomaga pri okrevanju. Poleg tega velja, da dlje časa ko ne delate, težje se je vrniti, tako fizično kot mentalno, in obstajajo večje možnosti, da razvijete dolgotrajno nezmožnost za delo.

Postopek vrnitve na delo

Program vrnitve na delo« je proces, ki v praksi udejanja koncept, da je pomembno in varno delo del okrevanja. Vključuje več dejavnikov in vi imate pri tem ključno vlogo.

Primarni cilj programa vrnitve na delo je, da vam pomaga pri vrnitvi na vaše izvorno delovno mesto. Vendar pa med obdobjem okrevanja ni vedno mogoče prevzeti istih nalog in odgovornosti. Vaš delodajalec bo morda moral zato izvesti ustrezne prilagoditve delovnega mesta ali delovnih razmer, da vam pomaga ostati v službi. Te prilagoditve so lahko:

  • prilagoditev delovnega mesta;
  • tehnični pripomočki;
  • postopna vrnitev na delo (npr. fleksibilen delovni čas ali deljen delovni čas);
  • odsotnost za zdravljenje ali zdravstveno svetovanje; 
  • prerazporeditev nalog (npr. naloge, ki jih težko opravljate, se dodelijo drugemu delavcu) in
  • preoblikovanje delovnega mesta.

Kakšna je moja vloga pri postopku vrnitve na delo? (naslednji razdelek)