2: Zdravo delovno okolje za vse starosti

2
Zdravo delovno okolje za vse starosti

Kako lahko pomagam pri ustvarjanju varnega in zdravega delovnega mesta?

Delodajalec je zakonsko zavezan (Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11) posvetovati se z delavci ali njihovimi predstavniki in jim omogočiti sodelovanje v razpravah v zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu, vključno s pravico delavcev oz. njihovih predstavnikov do podajanja lastnih predlogov. Predstavniki na področju zdravja in varnosti pri delu imajo pravico, da od delodajalcev zahtevajo ustrezne ukrepe in hkrati ponudijo predloge za zmanjšanje nevarnosti za delavce ter odstranjevanje virov nevarnosti. 

Najbolje je, da ste vključeni v postopek ocene tveganja in odločitve glede izboljšav ter potrebnih prilagoditev. 

Opozarjanje na tveganja na delovnem mestu 

Postopek ocene tveganja vam in vašim kolegom ponuja priložnost, da iz prve roke delite svoje izkušnje glede:

  • delovnega okolja; 
  • organizacije dela; 
  • drugih vprašanj, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje pri delu ter
  • kako se lahko tveganja odstranijo ali zmanjšajo.

Poleg sodelovanja pri postopku ocene tveganja je prav tako pomembno, da svoje poglede in ideje o izboljšanju delovnega mesta redno delite z nadrejenim ali predstavnikom delavcev. 

Primeri dobrih praks

Če želite izvedeti več o tem, kako lahko način življenja vpliva na zdravje, si oglejte naslednjo temo.