4: Vrnitev na delo

4
Vrnitev na delo

Kakšna je moja vloga pri postopku vrnitve na delo?

Poznajte svoje pravice 

Vaš delodajalec je pravno zavezan k enakopravni obravnavi vseh delavcev (Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16) in k omogočanju razumnih prilagoditev za invalide (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/2007, 87/2011 in 98/14). To pomeni, da mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi invalidni osebi omogoči dostop do in sodelovanje na delovnem mestu.

Pomembno je, da poznate svoje pravice in politiko svojega podjetja glede vrnitve na delo v primeru, če zbolite ali se poškodujete.

Pomembnost sodelovanja

Uspešna vrnitev na delo običajno zahteva sodelovanje med vami, vašim delodajalcem, vašim ponudnikom zdravstvenega varstva in predstavnikom na področju zdravja in varnosti. Vaš delodajalec mora sodelovati z vami in vašim zdravnikom ali drugim zdravstvenim strokovnjakom, da razvije načrt vrnitve na delo, ki temelji na vaših zmožnostih. 

Če ste dlje časa na bolniškem dopustu, bodite že od samega začetka v rednem stiku z delodajalcem. To lahko vključuje:

  • redne telefonske klice ali e-poštna sporočila; 
  • prosite, da vas seznanjajo z dogajanjem v službi, in
  • dogovorite se, katere podrobnosti o vaši bolezni ali invalidnosti se lahko razkrijejo vašim sodelavcem in kaj naj ostane zaupno. 

Na splošno sta vaše aktivno sodelovanje v postopku vrnitve na delo in ohranjanje motivacije za čim hitrejšo priporočeno vrnitev na delo pomembna dejavnika za uspešnost vaše vrnitve.

Primeri dobrih praks