1: Staranje in delo

1
Staranje in delo

Kaj moram vedeti o staranju?

Različni vidiki staranja

Staranje je kompleksen in neprekinjen proces, ki se začne z rojstvom in konča s smrtjo. Gre za večdimenzionalen proces bioloških, psiholoških in socialnih sprememb. Starost osebe je običajno definirana z leti in meseci ( kronološka starost), vendar obstajajo tudi drugi vidiki starosti:

Oseba, ki po kronološki starosti šteje 57 let, se lahko počuti kot 50-letnik ( psihološka starost), ima fizične sposobnosti 45-letnika ( funkcionalna starost), vede pa se kot 40-letnik ( socialna starost).

Spremembe, ki se pojavijo s staranjem

Ljudje se s staranjem spreminjajo. Lastnosti, kot so razumnost, strateško razmišljanje in sposobnost presoje, se z leti izboljšujejo ali pa prvič pojavijo. Poleg tega se s starostjo povečujejo tudi delovne izkušnje in strokovno znanje. Po drugi strani pa se nekatere funkcionalne zmožnosti (zlasti fizične in senzorične) zaradi naravnega procesa staranja zmanjšujejo.

S starostjo povezane spremembe v funkcionalnih zmožnostih niso enotne, saj nanje vplivajo različni dejavniki, kot so:

  • vplivi iz okolja, vključno z vplivi na delovnem mestu;
  • genetska nagnjenost k boleznim;
  • način življenja (prehrana, telesna dejavnost, tobak in alkohol);
  • stopnja izobrazbe in socialno-ekonomski položaj ter
  • spol

To pomeni, da lahko med posamezniki iste kronološke starosti obstajajo precejšnje razlike v funkcionalnih zmožnostih.

S starostjo povezane spremembe in njihov pomen za delo

Del procesa staranja so spremembe funkcionalnih zmožnosti (kot so zmanjšana mišična moč, spremembe vida ali tanjšanje kože), ki lahko vplivajo na delo.

V naslednji temi najdete več informacij o spremembah, povezanih s starostjo, in njihovem vplivu na delo. Tukaj boste našli tudi pregled kontrolnih ukrepov, s katerimi se lahko odpravijo ali zmanjšajo tveganja za starejše delavce, ter primere praks, ki lahko organizacijam pomagajo pri obravnavanju s starostjo povezanih sprememb na delovnem mestu.