Dobre prakse

Preberite več
Delite
Veliko zavarovalniško podjetje z več kot 2.000 zaposlenimi je kljub dobri organizacijski klimi, ki jo merijo vsako leto, identificiralo nekaj psihosocialnih tveganj, povezanih z vodenjem in organizacijo dela, neenakim obravnavanjem, pomanjkljivo komunikacijo in neuravnoteženostjo med delom in zasebnim življenjem. Rezultat takšnih tveganj je bila povečana stopnja stresa, izgorelosti in slaba delovna atmosfera.
Majhna organizacija za pomoč mladostnikom, ki nudi storitve socialne pomoči za mladostnike v stiski je ugotovila, da so delavci, starejši od 50 let, redno odsotni oz. niso v službi zaradi dolgotrajnega bolniškega dopusta. Da bi obdržali te izkušene delavce, je bil uveden pilotni projekt, s katerim so želeli preoblikovati njihove vloge s sodelovalnim pristopom.
Veliko premogovniško podjetje je med delavci opazilo povečano bolniško odsotnost in kostno-mišična obolenja. Podjetje je uvedlo preventivni program za zmanjšanje bolniške odsotnosti in primerov kostno-mišičnih obolenj. V programu so želeli izboljšati zdravje delavcev tudi z ozaveščanjem in dejavnostmi promocije zdravja.