Ali ste vedeli ...?

Pri mlajših delavcih obstaja večja verjetnost nezgode pri delu, vendar so starejši delavci bolj izpostavljeni resnim poškodbam in smrtnim nezgodam.
Leta 2014 je bila najvišja stopnja zaposlenosti ljudi, starih med 55 in 64, v Evropski uniji na Švedskem (74,0 %), takoj za tem v Nemčiji (65,5 %) in Estoniji (64,0 %).
V naslednjih 50 letih se pričakuje, da se bo evropska delovno aktivna populacija zmanjšala za skoraj 42 milijonov (kar je skoraj enako številu vseh prebivalcev Španije).
Najtežje ovire s katerimi se srečujejo evropski delavci, starejši od 55 let, predstavljajo izključenost iz usposabljanja, negativni stereotipi med mlajšimi delavci in pomanjkanje priložnosti za postopno upokojitev.
Skoraj 1 od 5 delavcev, starejših od 50 let, ne verjame, da bo lahko opravljal isto delo, ko bo star 60 let.
Več kot 60 % ljudi, starih nad 50 let, se počuti bolj zdravih kot kdajkoli.
close
Vir
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.