2
Zdravo delovno okolje za vse starosti

Spoznajte več o povezanosti  med staranjem ter varnostjo in zdravjem pri delu ter o tem, kako lahko prispevate k ustvarjanju takšnega delovnega mesta. 

Ali želite izvedeti več?

Imejte v mislih,