2: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

2
Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Zdroje

Poisťovňa UNIONKampaň- Zdravá firma roka, Zdravšie Slovensko, 2015. (URL)

SAAIC, KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI, 2012. (URL)

EU-OSHA, European Parliament pilot project ‘Safer and Healthier work at any age’, Country Inventory Report - Slovakia, 2016. (URL)

EU-OSHA, European Parliament pilot project ‘Safer and Healthier work at any age’, Safer and healthier work at any age - Research review on ageing and OSH, 2016. (URL)

EU-OSHA, Factsheet 80 - Hodnotenie rizík – úlohy a povinnosti. (URL

EU-OSHA, OSH wiki, OSH management and organisation. (URL

EU-OSHAElektronické usmernenie na riadenie stresu a psychosociálnych rizík. (URL)

Eurofound, Sustainable work over the life course: concept paper, 2015. (URL)

Eurofound, Sustainable work – the future of working life in Europe,  2015. (URL)

ILO, Independent evaluation of the ILO's strategy for coherent decent work policies, 2014. (URL