Vypracovanie adresných, individuálnych plánov

Späť
Vypracovanie adresných, individuálnych plánov
Vypracovanie adresných, individuálnych plánov

Program sa hlavne zameriaval na pracovníkov starších ako 50 rokov a tých, ktorí často chýbali alebo ktorí boli dlhodobo neprítomní. Pracovníci, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili na projekte, mali podrobnú hĺbkovú diskusiu so svojim nadriadeným (pomocou šablóny vypracovanej osobitne na tento účel), aby sa určili dobré a zlé aspekty ich role. Spoločne s ĽZ vypracovali nové opisy rolí, ktoré viac zodpovedali ich schopnostiam, a školili ich pri práci. Pracovníci, ktorých tešil sociálny aspekt ich role, si napríklad pribrali role priameho kontaktu s klientom, zatiaľ čo iní sa zamerali skôr na plánovanie alebo bezpečnosť. 

Zo šiestich zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na projekte, sa päť vrátilo do práce v novej roli, ktorú si cielene sformulovali v spolupráci s ĽZ. Okrem toho sa znížila miera absencie medzi pracovníkmi o 48 %. So zamestnancami, ktorí sa orientovali na tie aspekty svojho pracovného zaradenia, ktoré mali radi, došlo k výraznému zvýšeniu celkovej motivácie pracovníkov rovnako ako spokojnosti klientov s poskytnutou službou.

Prečítajte si viac