Vedeli ste..?

Pravdepodobnosť výskytu úrazov je vyššia medzi mladšími pracovníkmi, ale starší pracovníci môžu utrpieť viac závažných zranení a smrteľných úrazov.
V roku 2014 bola v EÚ najvyššia miera zamestnanosti ľudí vo veku medzi 55 a 64 rokmi vo Švédsku (74,0 %), po ňom nasledovalo Nemecko (65,5 %) a Estónsko (64,0 %).
Očakáva sa, že v nasledujúcich 50 rokoch obyvateľstvo Európy v produktívnom veku poklesne o temer 42 miliónov (čo zodpovedá takmer celej populácii Španielska).
Najťažšia vec, s ktorou sa musia v Európe pracovníci starší ako 55 rokov vyrovnať, je vylúčenie z odbornej prípravy, negatívne stereotypy medzi ich mladšími kolegami a nedostatok príležitostí na postupný odchod do dôchodku.
Takmer 1 z 5 pracovníkov starších ako 50 rokov neverí, že bude schopný vykonávať tú istú prácu, keď bude mať 60 rokov.
Viac ako 60 % ľudí nad 50 rokov sa cíti v rovnakej kondícii ako vždy.
close
Zdroj
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.