Systém mentoringu

Späť
Systém mentoringu
Systém mentoringu

Spoločnosť zriadila pracovnú skupinu na vybudovanie kultúry rovnosti, ktorá by vo veľkej miere vychádzala z programu mentoringu. Systém mentoringu a jeho presadzovanie rovnosti medzi zamestnancami zabezpečili, že prenos znalostí pomohol mladším zamestnancom ceniť si skúsenosti starších kolegov. Pracovníkov každého veku a na každej úrovni preto zahrnuli do programu a vyzývali zdieľať všetky poznatky vrátane „nevyslovených znalosti“ nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami. Každý, kto sa podieľal na mentoringu, pravidelne preberal jeho priebeh s vedením, aby sa zaručilo, že program spĺňa očakávania. Pre zlepšenie pracovnej morálky a ocenenie zručností a úlohy ostatných bola obzvlášť dôležitá otvorená komunikácia. 

Vďaka tomuto systému starší pracovníci nadobudli väčšiu sebaúctu pred mladšími kolegami a lepšie chápali, prečo sa úlohy niekedy prideľovali podľa fyzických schopností. Rozhodujúce je, že zavedenie pružného pracovného času pre zamestnancov starších ako 55 rokov nevytvorilo negatívnu pracovnú atmosféru. Mladší pracovníci mali pocit, že sa od svojich starších kolegov naučili užitočné zručnosti, ktoré zvýšili ich efektívnosť a doviedli ich k lepšej vyváženosti pracovného a osobného života. Zlepšenie zručností vo firme zvýšilo vnútornú mobilitu (zmeny v rolách pracovného zaradenia a povinnostiach), zlepšilo sa udržanie zamestnancov a zaručila sa kontinuita v produkčných operáciách.

Prečítajte si viac