Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
Viacjazyčná e-príručka o riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre starnúcu pracovnú silu
Start tour
Ako funguje e-príručka?
Vyberte si svoj profil:
I am a employer
Som zamestnávateľ
I am a worker
Som pracovník
I am a HR Manager
Som pracovník ĽZ
I am an OSH Professional
Som odborný pracovník BOZP
Close tour
Toto je krátky návod, ktorý vám pomôže orientovať sa na webovej stránke.
Ste zamestnávateľ, pracovník, pracovník z oblasti ĽZ alebo odborný pracovník BOZP?
Na tejto stránke si môžete vybrať svoj profil.

O tejto e-príručke

close

Vitajte!

V celej Európe rastie podiel starších ľudí na obyvateľstve, ľudia musia dlhšie pracovať a priemerný vek pracovníkov sa neustále zvyšuje. Preto je dôležité:

  • Vytvoriť bezpečné a zdravé pracoviská pre pracovníkov všetkých vekových kategórií.
  • Postarať sa, aby mohli dosiahnuť koniec svojho pracovného života v dobrom zdravotnom stave.

Táto e-príručka poskytuje praktické informácie, tipy a príklady súvisiace so starnutím pracovnej sily a príležitosťami, ktoré to prináša.Tiež ukazuje, ako možno v práci riešiť problémy súvisiace s vekom.

Obsah e-príručky je prispôsobený štyrom rôznym skupinám používateľov: zamestnávatelia, pracovníci, pracovníci z oblasti ĽZ a odborní pracovníci BOZP (na účely tejto e-príručky vrátane zástupcov zamestnancov, zástupcov zdravia a bezpečnosti pri práci a inšpektorov práce). E-príručka umožňuje prechádzať z jedného profilu na druhý.

PRESKOČIŤ
Următoarea »
Welcome to the e-guide on'Healthy Workplaces for all Ages'!
Toto je krátky návod, ktorý vám pomôže orientovať sa na webovej stránke.
First of all, you have to select your country (and language).
PRESKOČIŤ
Următoarea »
Ste zamestnávateľ, pracovník, pracovník z oblasti ĽZ alebo odborný pracovník BOZP?Select your profile to access to your specific content.
PRESKOČIŤ
Următoarea »
The e-guide is based around four themes.By clicking on ‘+’ you can learn more about the topics addressed in each theme, and by clicking on ‘read’ you will enter a theme.
PRESKOČIŤ
Următoarea »
Check out 'Good practices' and 'Other Resources' on the menu and text your knowledge by clicking on 'Quiz' or 'Did you know...' to read some interesting facts.
START
This is the end of the short tutorial; we hope will enjoy reading this e-guide!