Riešenie fyzického zdravia

Späť
Riešenie fyzického zdravia
Riešenie fyzického zdravia

Program bol zameraný na všetkých pracovníkov a všetky ťažobné a administratívne útvary. Jedným z prvkov programu boli konzultácie/diskusie s pracovníkmi, ktorí sa vrátili do práce po neprítomnosti z dôvodu choroby. Cieľom diskusií bolo lepšie porozumieť príčinám práceneschopnosti z dôvodu choroby súvisiacimi s prácou a zistiť, aké úpravy by mohli byť potrebné a ako by sa dali zlepšiť pracovné podmienky. Spoločnosť tiež zaviedla ergonomické a psychologické intervencie na pracovisku, školenia, koučing a dohľad ako aj lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, preventívne dovolenky, krátke prestávky a športové aktivity. 

Tento program viedol k zlepšeniu predchádzania chorôb, najmä PPPS, a ich včasnému odhaleniu. Taktiež znížil mieru absencie a počet úrazov.

Prečítajte si viac