Program vekového manažmentu

Späť
Program vekového manažmentu
Program vekového manažmentu

Program zaviedol individuálne plánovanie profesionálneho (kariérneho) postupu a hodnotenie výkonu pre svojich päťapäťdesiatnikov a starších, aby určili ich potreby. Mladších a starších pracovníkov spárovali do programov prenosu znalostí, aby zvýšili celkovú úroveň zručností pri práci. Riadiaci pracovníci mali školenia o vekovom manažmente, externý poskytovateľ služieb v oblasti BOZP tiež pomáhal s podporou starších pracovníkov a prediskutovaním akýchkoľvek zdravotných problémov súvisiacich s ich prácou.

Program bol úspešný, pretože sa zaoberal problémami starších pracovníkov z rôznych uhlov – ich potrebami školení, rizikami, ktorým boli vystavení, podporou, ktorú potrebovali. Taktiež, čo je ešte dôležitejšie, preukázal hodnotu starších pracovníkov s dôrazom na ich skúsenosti. Firma uviedla ako výsledok programu pokles práceneschopnosti z dôvodu choroby o 50 %, starší pracovníci boli schopní pokračovať v práci dlhšie, čo viedlo k postupnému zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku.

Prečítajte si viac