Prispôsobenie pracovných podmienok

Späť
Prispôsobenie pracovných podmienok
Prispôsobenie pracovných podmienok

Problémy sa identifikovali posudzovaním jednotlivých pracovných stanovíšť a organizácie práce. Firma tiež zapojila do pozorovania pracovísk a na navrhnutie lepšieho spôsobu práce externého konzultanta. Zamestnávateľ investoval do nových, tichších strojov a lepšieho osvetlenia. Zlepšil organizáciu práce s cieľom znížiť fyzickú námahu. 

Nielenže sa znížila miera absencie, ale v dôsledku lepšieho osvetlenia sa zvýšila aj presnosť a kvalita výrobkov a počet sťažností zamestnancov a zákazníkov klesol o 70 %.

Prečítajte si viac