Politiky na zníženie práceneschopnosti z dôvodu choroby a zdravotného postihnutia

Späť
Politiky na zníženie práceneschopnosti z dôvodu choroby a zdravotného postihnutia
Politiky na zníženie práceneschopnosti z dôvodu choroby a zdravotného postihnutia

Vzhľadom na významné náklady spojené s práceneschopnosťou z dôvodu choroby chcelo vedenie firmy zlepšiť celkový zdravotný stav. Uvedomili si, že zmena musí prísť od podporujúcej firmy ako aj od samotných pracovníkov. Firma zapojila do tvorby plánu s cielenými zmenami pracovných podmienok a životného štýlu vrcholové vedenie a pracovníkov. Pracovníkom starším ako 55 rokov sa poskytli flexibilná práca, viac pracovného voľna na zotavenie medzi zmenami a preradenie/preškolenie. Okrem toho sa na pracovisku vykonával monitoring zdravotného stavu a organizovali semináre s tým súvisiace. 

Vedenie školili aj na riešenie problémov starších pracovníkov. Program znížil práceneschopnosť z dôvodu choroby a počet pracovníkov so zisteným pracovným postihnutím z povolania a zvýšil vek odchodu do dôchodku o tri roky. Odrazilo sa to na vyššom hodnotení spokojnosti pracovníkov na úrovni 90 %.

Prečítajte si viac